Tami Muller

La’isha – Israel’s Premier Women’s Magazine

תמי מילר מתראינת במגזין לאשה לקראת יום האשה הבינלאומי, מרץ 2023, ולרגל הופעת ספרה “איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות רזה – מדריך לאוש מעשי”